• Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

19 november 2019

De gemeente Venlo en Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (samenwerkingsverband Stichting Groen Licht Noord- en Midden-Limburg, Humanitas afdeling Noord-Limburg en Emmaus Feniks) nodigen u van harte uit het symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij te wonen.

Datum: 19 november 2019
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Locatie: Theater ‘de Maaspoort’ – Frans Boermanszaal

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Waarom?

62% van de mensen op de werkvloer heeft financiële problemen, 16% van de Venlose bevolking is laaggeletterd (landelijk gemiddelde is 11%), 20% van de echtscheidingen (totaal 35%) eindigt in een vechtscheiding. Daarnaast neemt het aantal burgers ouder dan 40 jaar dat zich eenzaam voelt toe en staat de arbeidsmarkt stevig onder druk. Al deze feiten hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit en de werksfeer. Het gevolg is dat het ziekteverzuim toeneemt.

Wat?

De gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) willen in een bredere samenwerking met en tussen werkgevers op het bedrijventerrein een gedegen sociale structuur neerzetten voor burgers, voor ondernemers en voor hun medewerkers. Een sociale structuur waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen participeert waardoor, met goede begeleiding, het ziekteverzuim aanzienlijk kan worden teruggebracht. Kortom; Wij streven naar een vitale gemeenschap!

Deelname

Het programma van het symposium kunt u nalezen op deze website. Deelname is gratis. Echter, meldt u zich aan en bent u niet aanwezig op 19 november dan moeten wij u € 20 in rekening brengen voor de gemaakte kosten. U kunt zich aanmelden via deze website onder vermelding van uw naam, het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de functie die u daar bekleedt.

Meer informatie?

Hebt u vragen over het symposium, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van het PVOV.

Copyright © 2019 VenlOnderneemt