• Initiatiefnemers

De gemeente Venlo en Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (samenwerkingsverband Stichting Groen Licht Noord- en Midden-Limburg, Humanitas afdeling Noord-Limburg en Emmaus Feniks) willen een financieel evenwicht bereiken in het sociaal domein én ondersteuning bieden aan de burgers die deze steun nodig hebben. ‘Venlo’ heeft een goede infrastructuur aan algemene voorzieningen nodig.

Om dit te kunnen realiseren, is een bredere samenwerking tussen werkgevers, gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) noodzakelijk.


Het PVOV richt momenteel een kleine, professionele en coördinerende organisatie op die een bijdrage levert aan de positionering van een gedegen sociale structuur in het lagere segment. Het PVOV wil een systematiek in te bouwen die past in het oogmerk van de Sociale Structuurvisie Venlo 2022. Daarnaast zet het PVOV een academie op die alle vrijwilligers opleidt zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt.

De gemeente pakt haar rol van verbinder en zal ondersteunend en facilitair opereren , zodat het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven verder verbeterd.


In juli 2007 opende Emmaus Feniks in het voormalig Trappistenklooster in Tegelen haar deuren. De Feniks staat in de Oosterse mythologie voor de vogel die uit zijn eigen as verrijst, en is bewust als naam gekozen voor deze Emmausgroep. Om naast hoop te geven, duidelijk te maken dat een mens uit zijn ellende kan ontwaken en opnieuw kan beginnen met een volgend, een nieuw deel van zijn leven.

Het doel van Emmaus is het leveren van een bijdrage aan een betere wereld voor iedereen. Zo winnen we samen veel levensvreugde, voor anderen, voor onszelf, voor elkaar.


Stichting Groen Licht helpt mensen om beter mee te doen (participeren) in onze maatschappij. Taal is de sleutel tot meedoen. Soms is er meer nodig dan taalles om jou hiermee te helpen. Daarom geven wij ook ondersteuning en trainingen.

Zo wordt wonen, leven en werken in Nederland makkelijker. Het verbetert je contacten met anderen en vergroot je zelfstandigheid. Iedereen is anders. Wij kijken naar wat jij nodig hebt.


Humanitas Noord-Limburg komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas Noord-Limburg in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Waarom?

62% van de mensen op de werkvloer heeft financiële problemen, 16% van de Venlose bevolking is laaggeletterd (landelijk gemiddelde is 11%), 20% van de echtscheidingen (totaal 35%) eindigt in een vechtscheiding. Daarnaast neemt het aantal burgers ouder dan 40 jaar dat zich eenzaam voelt toe en staat de arbeidsmarkt stevig onder druk. Al deze feiten hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit en de werksfeer. Het gevolg is dat het ziekteverzuim toeneemt.

Wat?

De gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) willen in een bredere samenwerking met en tussen werkgevers op het bedrijventerrein een gedegen sociale structuur neerzetten voor burgers, voor ondernemers en voor hun medewerkers. Een sociale structuur waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen participeert waardoor, met goede begeleiding, het ziekteverzuim aanzienlijk kan worden teruggebracht. Kortom; Wij streven naar een vitale gemeenschap!

Deelname

Het programma van het symposium kunt u nalezen op deze website. Deelname is gratis. Echter, meldt u zich aan en bent u niet aanwezig op 19 november dan moeten wij u € 20 in rekening brengen voor de gemaakte kosten. U kunt zich aanmelden via deze website onder vermelding van uw naam, het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de functie die u daar bekleedt.

Copyright © 2019 VenlOnderneemt